Đăng nhập

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP

Hướng dẫn đăng nhập :

Khách hàng mua nick hệ thống tự động gửi tài khoản mật khẩu và CODE ( mã đăng nhập )

ví dụ : như ảnh phía dưới ! 

Thì 100004707522512 sẽ là TÀI KHOẢN đăng nhập 

123123qQ  sẽ là mật khẩu

khi khách hàng nhập đúng tài khoản và mật khẩu thì Facebook sẽ bắt nhập thêm MÃ ĐĂNG NHẬP 

Lúc này khách hàng copy 1 trong 10 mã CODE dán vào ( mỗi mã 8 số )

Ví Dụ : 

CODE#1 thì mã sẽ là 0189 8856 

CODE#2 mã sẽ là 0267 3972 

tương tự như vậy nhé !

Mỗi mã chỉ sử dụng được 1 lần !

Khi khách hàng gần hết mã đăng nhập vui lòng vào Facebook nick đó ! 

Vào CÀI ĐẶT => BẢO MẬT ĐĂNG NHẬP > SỬ DỤNG XÁC THỰC 2 YẾU TỐ => MÃ KHÔI PHỤC => HIỂN THỊ => NHẬN MÃ MỚI => SAO CHÉP và lưu vào nơi nào đó

Khác hàng ko tắt xác thực 2 yếu tố đổi tên Facebook và ngày sinh nhé

Khách hàng VUI LÒNG ĐỔI TOÀN BỘ THÔNG TIN tránh trường hợp mất mát rủi ro !