Đăng nhập

VQ Quân Huy 20K ( Tăng Tỉ Lệ 79% Cơ Hội Nhận 5000QH )̣c

Play Center Play

Quay Thử Quay ngay

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
tra*** Bạn nhận được 5000 Quân Huy 12:07 10/12
tua*** Bạn nhận được 1000 Quân Huy 04:11 10/12
ngu*** Bạn nhận được 1000 Quân Huy 20:52 09/12
ngu*** Bạn nhận được Thêm 50% May Mắn 18:27 09/12
ngu*** Bạn nhận được 5000 Quân Huy 16:50 09/12
ngu*** Bạn nhận được Thêm 2 Lượt 15:43 09/12
ycn*** Bạn nhận được Chúc Bạn May Mắn + 12 Quân Huy 23:08 08/12
tua*** Bạn nhận được 100 Quân Huy 21:09 08/12
phu*** Bạn nhận được 100 Quân Huy 17:40 08/12
cop*** Bạn nhận được 300 Quân Huy 17:37 08/12
ngu*** Bạn nhận được 5000 Quân Huy 17:33 08/12
qua*** Thêm 50% May Mắn 17:33 08/12
tua*** Bạn nhận được Chúc Bạn May Mắn + 12 Quân Huy 17:32 08/12
ngu*** Bạn nhận được Thêm 50% May Mắn 22:10 07/12
ngu*** Bạn nhận được 300 Quân Huy 19:59 07/12
cop*** Bạn nhận được Thêm 50% May Mắn 19:58 07/12
cop*** Bạn nhận được 100 Quân Huy 16:53 07/12
ycn*** Bạn nhận được 5000 Quân Huy 16:06 07/12
ngu*** Bạn nhận được Chúc Bạn May Mắn + 12 Quân Huy 16:05 07/12
tra*** Bạn nhận được Thêm 50% May Mắn 09:59 07/12
tra*** Bạn nhận được 1000 Quân Huy 09:07 07/12
ngu*** Bạn nhận được Thêm 50% May Mắn 00:58 07/12
tua*** Bạn nhận được 300 Quân Huy 22:59 06/12
tua*** Bạn nhận được 300 Quân Huy 22:27 06/12
cop*** Bạn nhận được 100 Quân Huy 14:22 06/12
cop*** Bạn nhận được 1000 Quân Huy 10:41 06/12
ngu*** Bạn nhận được 1000 Quân Huy 07:15 06/12
tua*** Bạn nhận được 5000 Quân Huy 20:36 05/12
tra*** Bạn nhận được Chúc Bạn May Mắn + 12 Quân Huy 20:36 05/12
cop*** Bạn nhận được 1000 Quân Huy 16:41 05/12
cop*** Bạn nhận được 1000 Quân Huy 15:33 05/12
phu*** Bạn nhận được Thêm 50% May Mắn 13:04 05/12
ngu*** Bạn nhận được Thêm 50% May Mắn 04:14 05/12
phu*** Bạn nhận được Thêm 50% May Mắn 21:48 04/12
phu*** Bạn nhận được 100 Quân Huy 21:07 04/12
ngu*** Bạn nhận được 500 Quân Huy 18:03 04/12
cop*** Bạn nhận được 300 Quân Huy 16:00 04/12
ycn*** Bạn nhận được 300 Quân Huy 07:01 04/12
phu*** Bạn nhận được 500 Quân Huy 06:00 04/12
tua*** Bạn nhận được 1000 Quân Huy 16:25 03/12
phu*** Bạn nhận được 1000 Quân Huy 05:11 03/12
tua*** Bạn nhận được Thêm 50% May Mắn 23:41 02/12
cop*** Bạn nhận được Thêm 50% May Mắn 16:39 02/12
pho*** Thêm 50% May Mắn 10:02 02/12
phu*** Bạn nhận được 1000 Quân Huy 10:02 02/12
cop*** Bạn nhận được 300 Quân Huy 10:01 02/12
tra*** Bạn nhận được Chúc Bạn May Mắn + 12 Quân Huy 05:39 02/12
ycn*** Bạn nhận được 1000 Quân Huy 01:25 02/12
ngu*** Bạn nhận được 5000 Quân Huy 17:19 01/12
cop*** Bạn nhận được Chúc Bạn May Mắn + 12 Quân Huy 16:31 01/12
Xem thêm